Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 54 44 98 101
13/01 kl 02 63 40 103 109
13/01 kl 03 74 38 112 115
13/01 kl 04 80 38 118 115
13/01 kl 05 78 38 116 114
13/01 kl 06 77 36 113 118
13/01 kl 07 79 35 114 123
13/01 kl 08 76 35 111 115
13/01 kl 09 66 33 99 99
13/01 kl 10 54 29 83 90
13/01 kl 11 49 22 71 87
13/01 kl 12 48 20 68 82
13/01 kl 13 48 16 64 77
13/01 kl 14 55 13 68 79
13/01 kl 15 67 13 80 -
13/01 kl 16 76 13 89 -
13/01 kl 17 77 14 91 -
13/01 kl 18 76 13 89 -
13/01 kl 19 80 14 94 -
13/01 kl 20 82 17 99 -
13/01 kl 21 76 16 92 -
13/01 kl 22 64 18 82 -
13/01 kl 23 56 21 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 144 198 129 117
Laveste vannstand 64 77 108 79 58
Avvik gult nivå -55 -29 25 -44 -56
Avvik orange nivå -79 -53 1 -68 -80
Avvik rødt nivå -107 -81 -27 -96 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm