Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 52 25 77 -
14/01 kl 01 51 29 80 -
14/01 kl 02 54 32 86 -
14/01 kl 03 66 35 101 -
14/01 kl 04 77 39 116 -
14/01 kl 05 80 38 118 -
14/01 kl 06 78 37 115 -
14/01 kl 07 78 37 115 -
14/01 kl 08 80 35 115 -
14/01 kl 09 76 33 109 -
14/01 kl 10 64 31 95 -
14/01 kl 11 53 36 89 -
14/01 kl 12 49 43 92 -
14/01 kl 13 47 49 96 -
14/01 kl 14 48 52 100 -
14/01 kl 15 56 56 112 -
14/01 kl 16 68 56 124 -
14/01 kl 17 76 58 134 -
14/01 kl 18 75 61 136 -
14/01 kl 19 75 61 136 -
14/01 kl 20 81 58 139 -
14/01 kl 21 82 62 144 -
14/01 kl 22 74 69 143 -
14/01 kl 23 63 74 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 144 198 129 117
Laveste vannstand 64 77 108 79 58
Avvik gult nivå -55 -29 25 -44 -56
Avvik orange nivå -79 -53 1 -68 -80
Avvik rødt nivå -107 -81 -27 -96 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm