Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 55 73 128 -
15/01 kl 01 51 78 129 -
15/01 kl 02 49 98 147 -
15/01 kl 03 54 118 172 -
15/01 kl 04 66 126 192 -
15/01 kl 05 77 121 198 -
15/01 kl 06 79 111 190 -
15/01 kl 07 77 99 176 -
15/01 kl 08 79 89 168 -
15/01 kl 09 82 75 157 -
15/01 kl 10 76 65 141 -
15/01 kl 11 64 65 129 -
15/01 kl 12 55 69 124 -
15/01 kl 13 51 67 118 -
15/01 kl 14 48 65 113 -
15/01 kl 15 48 60 108 -
15/01 kl 16 57 55 112 -
15/01 kl 17 68 43 111 -
15/01 kl 18 73 37 110 -
15/01 kl 19 73 39 112 -
15/01 kl 20 75 40 115 -
15/01 kl 21 82 41 123 -
15/01 kl 22 82 47 129 -
15/01 kl 23 73 49 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 144 198 129 117
Laveste vannstand 64 77 108 79 58
Avvik gult nivå -55 -29 25 -44 -56
Avvik orange nivå -79 -53 1 -68 -80
Avvik rødt nivå -107 -81 -27 -96 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm