Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 63 47 110 -
16/01 kl 01 55 46 101 -
16/01 kl 02 50 51 101 -
16/01 kl 03 48 53 101 -
16/01 kl 04 53 45 98 -
16/01 kl 05 66 41 107 -
16/01 kl 06 74 47 121 -
16/01 kl 07 75 50 125 -
16/01 kl 08 76 46 122 -
16/01 kl 09 81 45 126 -
16/01 kl 10 84 45 129 -
16/01 kl 11 78 41 119 -
16/01 kl 12 66 33 99 -
16/01 kl 13 59 27 86 -
16/01 kl 14 53 31 84 -
16/01 kl 15 48 32 80 -
16/01 kl 16 49 30 79 -
16/01 kl 17 57 33 90 -
16/01 kl 18 66 34 100 -
16/01 kl 19 69 33 102 -
16/01 kl 20 70 28 98 -
16/01 kl 21 75 22 97 -
16/01 kl 22 82 19 101 -
16/01 kl 23 82 14 96 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 144 198 129 117
Laveste vannstand 64 77 108 79 58
Avvik gult nivå -55 -29 25 -44 -56
Avvik orange nivå -79 -53 1 -68 -80
Avvik rødt nivå -107 -81 -27 -96 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm