Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 266 45 311 301
13/01 kl 02 254 44 298 292
13/01 kl 03 217 46 263 258
13/01 kl 04 170 45 215 214
13/01 kl 05 121 45 166 163
13/01 kl 06 80 44 124 119
13/01 kl 07 60 45 105 100
13/01 kl 08 68 45 113 111
13/01 kl 09 101 45 146 146
13/01 kl 10 149 47 196 193
13/01 kl 11 204 48 252 249
13/01 kl 12 255 45 300 299
13/01 kl 13 283 44 327 325
13/01 kl 14 277 42 319 318
13/01 kl 15 243 43 286 -
13/01 kl 16 193 42 235 -
13/01 kl 17 138 41 179 -
13/01 kl 18 86 41 127 -
13/01 kl 19 51 41 92 -
13/01 kl 20 42 39 81 -
13/01 kl 21 62 39 101 -
13/01 kl 22 102 39 141 -
13/01 kl 23 154 39 193 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 327 328 333 301 269
Laveste vannstand 81 97 106 91 91
Avvik gult nivå 2 3 8 -24 -56
Avvik orange nivå -16 -15 -10 -42 -74
Avvik rødt nivå -32 -31 -26 -58 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm