Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 210 38 248 -
14/01 kl 01 252 37 289 -
14/01 kl 02 265 37 302 -
14/01 kl 03 245 37 282 -
14/01 kl 04 206 36 242 -
14/01 kl 05 158 35 193 -
14/01 kl 06 112 34 146 -
14/01 kl 07 75 37 112 -
14/01 kl 08 62 38 100 -
14/01 kl 09 77 38 115 -
14/01 kl 10 114 39 153 -
14/01 kl 11 162 42 204 -
14/01 kl 12 217 46 263 -
14/01 kl 13 263 42 305 -
14/01 kl 14 283 45 328 -
14/01 kl 15 269 49 318 -
14/01 kl 16 230 50 280 -
14/01 kl 17 180 49 229 -
14/01 kl 18 127 48 175 -
14/01 kl 19 79 51 130 -
14/01 kl 20 49 51 100 -
14/01 kl 21 47 50 97 -
14/01 kl 22 70 50 120 -
14/01 kl 23 111 48 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 327 328 333 301 269
Laveste vannstand 81 97 106 91 91
Avvik gult nivå 2 3 8 -24 -56
Avvik orange nivå -16 -15 -10 -42 -74
Avvik rødt nivå -32 -31 -26 -58 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm