Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 163 48 211 -
15/01 kl 01 216 47 263 -
15/01 kl 02 252 47 299 -
15/01 kl 03 257 48 305 -
15/01 kl 04 234 50 284 -
15/01 kl 05 194 53 247 -
15/01 kl 06 150 51 201 -
15/01 kl 07 107 51 158 -
15/01 kl 08 77 51 128 -
15/01 kl 09 71 54 125 -
15/01 kl 10 89 57 146 -
15/01 kl 11 126 59 185 -
15/01 kl 12 172 61 233 -
15/01 kl 13 223 59 282 -
15/01 kl 14 263 58 321 -
15/01 kl 15 275 58 333 -
15/01 kl 16 257 56 313 -
15/01 kl 17 218 55 273 -
15/01 kl 18 170 54 224 -
15/01 kl 19 121 55 176 -
15/01 kl 20 78 54 132 -
15/01 kl 21 54 52 106 -
15/01 kl 22 56 52 108 -
15/01 kl 23 80 51 131 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 327 328 333 301 269
Laveste vannstand 81 97 106 91 91
Avvik gult nivå 2 3 8 -24 -56
Avvik orange nivå -16 -15 -10 -42 -74
Avvik rødt nivå -32 -31 -26 -58 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm