Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 120 50 170 -
16/01 kl 01 169 49 218 -
16/01 kl 02 217 50 267 -
16/01 kl 03 246 51 297 -
16/01 kl 04 246 51 297 -
16/01 kl 05 222 54 276 -
16/01 kl 06 186 53 239 -
16/01 kl 07 146 53 199 -
16/01 kl 08 109 49 158 -
16/01 kl 09 84 49 133 -
16/01 kl 10 82 48 130 -
16/01 kl 11 101 45 146 -
16/01 kl 12 135 44 179 -
16/01 kl 13 178 42 220 -
16/01 kl 14 223 43 266 -
16/01 kl 15 256 41 297 -
16/01 kl 16 263 38 301 -
16/01 kl 17 243 36 279 -
16/01 kl 18 207 33 240 -
16/01 kl 19 164 32 196 -
16/01 kl 20 120 30 150 -
16/01 kl 21 83 28 111 -
16/01 kl 22 64 27 91 -
16/01 kl 23 67 26 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 327 328 333 301 269
Laveste vannstand 81 97 106 91 91
Avvik gult nivå 2 3 8 -24 -56
Avvik orange nivå -16 -15 -10 -42 -74
Avvik rødt nivå -32 -31 -26 -58 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm