Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 90 25 115 -
17/01 kl 01 126 23 149 -
17/01 kl 02 171 22 193 -
17/01 kl 03 212 22 234 -
17/01 kl 04 236 22 258 -
17/01 kl 05 234 19 253 -
17/01 kl 06 212 17 229 -
17/01 kl 07 181 19 200 -
17/01 kl 08 147 19 166 -
17/01 kl 09 115 19 134 -
17/01 kl 10 95 19 114 -
17/01 kl 11 93 20 113 -
17/01 kl 12 109 20 129 -
17/01 kl 13 139 18 157 -
17/01 kl 14 177 19 196 -
17/01 kl 15 216 20 236 -
17/01 kl 16 244 20 264 -
17/01 kl 17 249 20 269 -
17/01 kl 18 232 17 249 -
17/01 kl 19 201 17 218 -
17/01 kl 20 163 17 180 -
17/01 kl 21 125 17 142 -
17/01 kl 22 93 16 109 -
17/01 kl 23 76 15 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 327 328 333 301 269
Laveste vannstand 81 97 106 91 91
Avvik gult nivå 2 3 8 -24 -56
Avvik orange nivå -16 -15 -10 -42 -74
Avvik rødt nivå -32 -31 -26 -58 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm