Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 91 29 120 116
13/01 kl 02 81 30 111 107
13/01 kl 03 75 28 103 105
13/01 kl 04 66 28 94 96
13/01 kl 05 53 26 79 82
13/01 kl 06 45 26 71 72
13/01 kl 07 53 25 78 80
13/01 kl 08 65 22 87 92
13/01 kl 09 69 23 92 93
13/01 kl 10 73 19 92 98
13/01 kl 11 86 19 105 110
13/01 kl 12 99 18 117 121
13/01 kl 13 97 16 113 117
13/01 kl 14 85 16 101 106
13/01 kl 15 78 11 89 -
13/01 kl 16 71 13 84 -
13/01 kl 17 57 13 70 -
13/01 kl 18 44 13 57 -
13/01 kl 19 45 14 59 -
13/01 kl 20 55 15 70 -
13/01 kl 21 63 18 81 -
13/01 kl 22 65 23 88 -
13/01 kl 23 75 26 101 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 120 135 175 126 100
Laveste vannstand 57 80 86 71 57
Avvik gult nivå -25 -10 30 -19 -45
Avvik orange nivå -36 -21 19 -30 -56
Avvik rødt nivå -46 -31 9 -40 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm