Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 92 31 123 -
14/01 kl 01 97 32 129 -
14/01 kl 02 87 32 119 -
14/01 kl 03 78 32 110 -
14/01 kl 04 73 30 103 -
14/01 kl 05 64 32 96 -
14/01 kl 06 50 30 80 -
14/01 kl 07 47 33 80 -
14/01 kl 08 58 30 88 -
14/01 kl 09 68 31 99 -
14/01 kl 10 71 33 104 -
14/01 kl 11 76 33 109 -
14/01 kl 12 90 35 125 -
14/01 kl 13 100 35 135 -
14/01 kl 14 94 38 132 -
14/01 kl 15 82 43 125 -
14/01 kl 16 76 42 118 -
14/01 kl 17 68 46 114 -
14/01 kl 18 54 47 101 -
14/01 kl 19 44 51 95 -
14/01 kl 20 48 51 99 -
14/01 kl 21 59 54 113 -
14/01 kl 22 63 56 119 -
14/01 kl 23 65 62 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 120 135 175 126 100
Laveste vannstand 57 80 86 71 57
Avvik gult nivå -25 -10 30 -19 -45
Avvik orange nivå -36 -21 19 -30 -56
Avvik rødt nivå -46 -31 9 -40 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm