Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 78 70 148 -
15/01 kl 01 93 77 170 -
15/01 kl 02 94 81 175 -
15/01 kl 03 83 80 163 -
15/01 kl 04 75 78 153 -
15/01 kl 05 71 77 148 -
15/01 kl 06 61 74 135 -
15/01 kl 07 50 75 125 -
15/01 kl 08 51 71 122 -
15/01 kl 09 63 70 133 -
15/01 kl 10 70 68 138 -
15/01 kl 11 72 64 136 -
15/01 kl 12 78 59 137 -
15/01 kl 13 92 55 147 -
15/01 kl 14 98 51 149 -
15/01 kl 15 89 50 139 -
15/01 kl 16 79 47 126 -
15/01 kl 17 74 47 121 -
15/01 kl 18 65 45 110 -
15/01 kl 19 52 42 94 -
15/01 kl 20 46 40 86 -
15/01 kl 21 52 37 89 -
15/01 kl 22 61 37 98 -
15/01 kl 23 64 36 100 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 120 135 175 126 100
Laveste vannstand 57 80 86 71 57
Avvik gult nivå -25 -10 30 -19 -45
Avvik orange nivå -36 -21 19 -30 -56
Avvik rødt nivå -46 -31 9 -40 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm