Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 66 37 103 -
16/01 kl 01 79 37 116 -
16/01 kl 02 91 35 126 -
16/01 kl 03 89 35 124 -
16/01 kl 04 78 34 112 -
16/01 kl 05 73 35 108 -
16/01 kl 06 68 35 103 -
16/01 kl 07 59 33 92 -
16/01 kl 08 52 31 83 -
16/01 kl 09 57 28 85 -
16/01 kl 10 66 27 93 -
16/01 kl 11 72 27 99 -
16/01 kl 12 73 26 99 -
16/01 kl 13 81 26 107 -
16/01 kl 14 92 25 117 -
16/01 kl 15 95 23 118 -
16/01 kl 16 85 21 106 -
16/01 kl 17 77 20 97 -
16/01 kl 18 72 21 93 -
16/01 kl 19 63 21 84 -
16/01 kl 20 52 21 73 -
16/01 kl 21 50 21 71 -
16/01 kl 22 56 23 79 -
16/01 kl 23 62 21 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 120 135 175 126 100
Laveste vannstand 57 80 86 71 57
Avvik gult nivå -25 -10 30 -19 -45
Avvik orange nivå -36 -21 19 -30 -56
Avvik rødt nivå -46 -31 9 -40 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm