Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 64 20 84 -
17/01 kl 01 68 18 86 -
17/01 kl 02 80 14 94 -
17/01 kl 03 88 12 100 -
17/01 kl 04 84 10 94 -
17/01 kl 05 75 10 85 -
17/01 kl 06 71 8 79 -
17/01 kl 07 66 6 72 -
17/01 kl 08 59 5 64 -
17/01 kl 09 55 2 57 -
17/01 kl 10 61 2 63 -
17/01 kl 11 68 1 69 -
17/01 kl 12 72 0 72 -
17/01 kl 13 74 2 76 -
17/01 kl 14 81 2 83 -
17/01 kl 15 91 4 95 -
17/01 kl 16 91 3 94 -
17/01 kl 17 82 6 88 -
17/01 kl 18 75 8 83 -
17/01 kl 19 70 9 79 -
17/01 kl 20 63 10 73 -
17/01 kl 21 55 12 67 -
17/01 kl 22 54 14 68 -
17/01 kl 23 59 16 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 120 135 175 126 100
Laveste vannstand 57 80 86 71 57
Avvik gult nivå -25 -10 30 -19 -45
Avvik orange nivå -36 -21 19 -30 -56
Avvik rødt nivå -46 -31 9 -40 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm