Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 225 41 266 256
13/01 kl 02 266 38 304 295
13/01 kl 03 282 28 310 314
13/01 kl 04 263 30 293 295
13/01 kl 05 221 38 259 256
13/01 kl 06 171 30 201 208
13/01 kl 07 121 28 149 156
13/01 kl 08 77 29 106 112
13/01 kl 09 58 38 96 90
13/01 kl 10 75 31 106 105
13/01 kl 11 119 32 151 147
13/01 kl 12 172 30 202 200
13/01 kl 13 226 39 265 258
13/01 kl 14 272 37 309 306
13/01 kl 15 297 27 324 -
13/01 kl 16 288 38 326 -
13/01 kl 17 248 45 293 -
13/01 kl 18 195 33 228 -
13/01 kl 19 141 31 172 -
13/01 kl 20 88 43 131 -
13/01 kl 21 52 42 94 -
13/01 kl 22 50 29 79 -
13/01 kl 23 82 37 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 326 327 323 300 278
Laveste vannstand 79 76 79 99 90
Avvik gult nivå -11 -10 -14 -37 -59
Avvik orange nivå -27 -26 -30 -53 -75
Avvik rødt nivå -40 -39 -43 -66 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm