Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 131 48 179 -
14/01 kl 01 183 33 216 -
14/01 kl 02 234 37 271 -
14/01 kl 03 271 37 308 -
14/01 kl 04 279 39 318 -
14/01 kl 05 254 24 278 -
14/01 kl 06 210 31 241 -
14/01 kl 07 161 28 189 -
14/01 kl 08 112 16 128 -
14/01 kl 09 73 26 99 -
14/01 kl 10 63 27 90 -
14/01 kl 11 88 27 115 -
14/01 kl 12 135 18 153 -
14/01 kl 13 187 29 216 -
14/01 kl 14 238 29 267 -
14/01 kl 15 279 25 304 -
14/01 kl 16 296 31 327 -
14/01 kl 17 278 29 307 -
14/01 kl 18 235 27 262 -
14/01 kl 19 182 31 213 -
14/01 kl 20 129 36 165 -
14/01 kl 21 79 26 105 -
14/01 kl 22 50 26 76 -
14/01 kl 23 56 34 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 326 327 323 300 278
Laveste vannstand 79 76 79 99 90
Avvik gult nivå -11 -10 -14 -37 -59
Avvik orange nivå -27 -26 -30 -53 -75
Avvik rødt nivå -40 -39 -43 -66 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm