Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 92 33 125 -
15/01 kl 01 140 27 167 -
15/01 kl 02 191 30 221 -
15/01 kl 03 239 31 270 -
15/01 kl 04 270 25 295 -
15/01 kl 05 271 29 300 -
15/01 kl 06 242 35 277 -
15/01 kl 07 198 32 230 -
15/01 kl 08 153 31 184 -
15/01 kl 09 107 37 144 -
15/01 kl 10 75 30 105 -
15/01 kl 11 73 30 103 -
15/01 kl 12 102 34 136 -
15/01 kl 13 148 41 189 -
15/01 kl 14 198 33 231 -
15/01 kl 15 245 33 278 -
15/01 kl 16 280 41 321 -
15/01 kl 17 289 34 323 -
15/01 kl 18 266 23 289 -
15/01 kl 19 222 26 248 -
15/01 kl 20 172 32 204 -
15/01 kl 21 121 27 148 -
15/01 kl 22 77 22 99 -
15/01 kl 23 55 24 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 326 327 323 300 278
Laveste vannstand 79 76 79 99 90
Avvik gult nivå -11 -10 -14 -37 -59
Avvik orange nivå -27 -26 -30 -53 -75
Avvik rødt nivå -40 -39 -43 -66 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm