Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 66 33 99 -
16/01 kl 01 102 21 123 -
16/01 kl 02 148 16 164 -
16/01 kl 03 195 26 221 -
16/01 kl 04 238 25 263 -
16/01 kl 05 263 20 283 -
16/01 kl 06 259 19 278 -
16/01 kl 07 230 30 260 -
16/01 kl 08 190 26 216 -
16/01 kl 09 148 15 163 -
16/01 kl 10 108 26 134 -
16/01 kl 11 82 25 107 -
16/01 kl 12 85 16 101 -
16/01 kl 13 115 20 135 -
16/01 kl 14 158 27 185 -
16/01 kl 15 203 22 225 -
16/01 kl 16 245 14 259 -
16/01 kl 17 274 23 297 -
16/01 kl 18 277 23 300 -
16/01 kl 19 253 19 272 -
16/01 kl 20 212 21 233 -
16/01 kl 21 166 25 191 -
16/01 kl 22 120 19 139 -
16/01 kl 23 81 20 101 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 326 327 323 300 278
Laveste vannstand 79 76 79 99 90
Avvik gult nivå -11 -10 -14 -37 -59
Avvik orange nivå -27 -26 -30 -53 -75
Avvik rødt nivå -40 -39 -43 -66 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm