Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 64 26 90 -
17/01 kl 01 77 21 98 -
17/01 kl 02 111 19 130 -
17/01 kl 03 153 27 180 -
17/01 kl 04 196 23 219 -
17/01 kl 05 233 12 245 -
17/01 kl 06 253 15 268 -
17/01 kl 07 248 17 265 -
17/01 kl 08 221 8 229 -
17/01 kl 09 186 7 193 -
17/01 kl 10 149 12 161 -
17/01 kl 11 114 10 124 -
17/01 kl 12 93 5 98 -
17/01 kl 13 97 8 105 -
17/01 kl 14 124 10 134 -
17/01 kl 15 162 7 169 -
17/01 kl 16 202 12 214 -
17/01 kl 17 239 5 244 -
17/01 kl 18 263 4 267 -
17/01 kl 19 265 13 278 -
17/01 kl 20 243 11 254 -
17/01 kl 21 206 1 207 -
17/01 kl 22 165 4 169 -
17/01 kl 23 124 12 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 326 327 323 300 278
Laveste vannstand 79 76 79 99 90
Avvik gult nivå -11 -10 -14 -37 -59
Avvik orange nivå -27 -26 -30 -53 -75
Avvik rødt nivå -40 -39 -43 -66 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm