Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 304 31 335 323
13/01 kl 02 288 34 322 318
13/01 kl 03 237 32 269 272
13/01 kl 04 171 38 209 209
13/01 kl 05 115 37 152 148
13/01 kl 06 77 32 109 105
13/01 kl 07 61 34 95 87
13/01 kl 08 71 30 101 98
13/01 kl 09 106 35 141 138
13/01 kl 10 162 38 200 194
13/01 kl 11 225 35 260 255
13/01 kl 12 283 36 319 311
13/01 kl 13 317 30 347 345
13/01 kl 14 311 33 344 340
13/01 kl 15 266 33 299 -
13/01 kl 16 197 36 233 -
13/01 kl 17 131 38 169 -
13/01 kl 18 81 32 113 -
13/01 kl 19 52 32 84 -
13/01 kl 20 45 29 74 -
13/01 kl 21 65 31 96 -
13/01 kl 22 110 36 146 -
13/01 kl 23 171 31 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 347 358 356 330 293
Laveste vannstand 74 96 104 94 89
Avvik gult nivå -10 1 -1 -27 -64
Avvik orange nivå -26 -15 -17 -43 -80
Avvik rødt nivå -38 -27 -29 -55 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm