Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 236 34 270 -
14/01 kl 01 287 30 317 -
14/01 kl 02 303 30 333 -
14/01 kl 03 277 35 312 -
14/01 kl 04 220 31 251 -
14/01 kl 05 156 34 190 -
14/01 kl 06 104 26 130 -
14/01 kl 07 74 30 104 -
14/01 kl 08 66 35 101 -
14/01 kl 09 81 36 117 -
14/01 kl 10 120 42 162 -
14/01 kl 11 176 35 211 -
14/01 kl 12 239 36 275 -
14/01 kl 13 293 38 331 -
14/01 kl 14 318 40 358 -
14/01 kl 15 302 48 350 -
14/01 kl 16 249 42 291 -
14/01 kl 17 180 41 221 -
14/01 kl 18 119 40 159 -
14/01 kl 19 75 40 115 -
14/01 kl 20 52 46 98 -
14/01 kl 21 51 45 96 -
14/01 kl 22 74 46 120 -
14/01 kl 23 120 42 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 347 358 356 330 293
Laveste vannstand 74 96 104 94 89
Avvik gult nivå -10 1 -1 -27 -64
Avvik orange nivå -26 -15 -17 -43 -80
Avvik rødt nivå -38 -27 -29 -55 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm