Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 181 37 218 -
15/01 kl 01 244 42 286 -
15/01 kl 02 288 40 328 -
15/01 kl 03 295 46 341 -
15/01 kl 04 262 48 310 -
15/01 kl 05 203 46 249 -
15/01 kl 06 144 51 195 -
15/01 kl 07 101 46 147 -
15/01 kl 08 79 49 128 -
15/01 kl 09 76 52 128 -
15/01 kl 10 94 52 146 -
15/01 kl 11 133 62 195 -
15/01 kl 12 188 60 248 -
15/01 kl 13 247 55 302 -
15/01 kl 14 294 53 347 -
15/01 kl 15 310 46 356 -
15/01 kl 16 287 50 337 -
15/01 kl 17 232 51 283 -
15/01 kl 18 167 48 215 -
15/01 kl 19 114 50 164 -
15/01 kl 20 78 43 121 -
15/01 kl 21 60 44 104 -
15/01 kl 22 61 49 110 -
15/01 kl 23 84 46 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 347 358 356 330 293
Laveste vannstand 74 96 104 94 89
Avvik gult nivå -10 1 -1 -27 -64
Avvik orange nivå -26 -15 -17 -43 -80
Avvik rødt nivå -38 -27 -29 -55 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm