Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 130 45 175 -
16/01 kl 01 188 41 229 -
16/01 kl 02 246 39 285 -
16/01 kl 03 281 44 325 -
16/01 kl 04 281 46 327 -
16/01 kl 05 245 50 295 -
16/01 kl 06 190 47 237 -
16/01 kl 07 140 38 178 -
16/01 kl 08 106 38 144 -
16/01 kl 09 89 35 124 -
16/01 kl 10 88 40 128 -
16/01 kl 11 105 39 144 -
16/01 kl 12 142 33 175 -
16/01 kl 13 193 32 225 -
16/01 kl 14 247 25 272 -
16/01 kl 15 287 33 320 -
16/01 kl 16 297 33 330 -
16/01 kl 17 270 27 297 -
16/01 kl 18 218 26 244 -
16/01 kl 19 163 16 179 -
16/01 kl 20 117 21 138 -
16/01 kl 21 87 25 112 -
16/01 kl 22 71 23 94 -
16/01 kl 23 72 23 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 347 358 356 330 293
Laveste vannstand 74 96 104 94 89
Avvik gult nivå -10 1 -1 -27 -64
Avvik orange nivå -26 -15 -17 -43 -80
Avvik rødt nivå -38 -27 -29 -55 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm