Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 94 16 110 -
17/01 kl 01 137 14 151 -
17/01 kl 02 191 20 211 -
17/01 kl 03 242 19 261 -
17/01 kl 04 270 20 290 -
17/01 kl 05 265 15 280 -
17/01 kl 06 231 7 238 -
17/01 kl 07 183 13 196 -
17/01 kl 08 143 15 158 -
17/01 kl 09 116 20 136 -
17/01 kl 10 101 20 121 -
17/01 kl 11 99 11 110 -
17/01 kl 12 113 12 125 -
17/01 kl 13 146 10 156 -
17/01 kl 14 192 15 207 -
17/01 kl 15 241 20 261 -
17/01 kl 16 275 12 287 -
17/01 kl 17 281 12 293 -
17/01 kl 18 256 7 263 -
17/01 kl 19 211 8 219 -
17/01 kl 20 164 15 179 -
17/01 kl 21 126 9 135 -
17/01 kl 22 99 11 110 -
17/01 kl 23 83 6 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 347 358 356 330 293
Laveste vannstand 74 96 104 94 89
Avvik gult nivå -10 1 -1 -27 -64
Avvik orange nivå -26 -15 -17 -43 -80
Avvik rødt nivå -38 -27 -29 -55 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm