Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 -5 18 13 -
14/01 kl 01 -2 21 19 -
14/01 kl 02 0 24 24 -
14/01 kl 03 5 26 31 -
14/01 kl 04 11 26 37 -
14/01 kl 05 15 25 40 -
14/01 kl 06 15 22 37 -
14/01 kl 07 12 19 31 -
14/01 kl 08 8 18 26 -
14/01 kl 09 3 19 22 -
14/01 kl 10 -2 21 19 -
14/01 kl 11 -7 25 18 -
14/01 kl 12 -9 28 19 -
14/01 kl 13 -8 33 25 -
14/01 kl 14 -5 37 32 -
14/01 kl 15 -1 41 40 -
14/01 kl 16 4 44 48 -
14/01 kl 17 10 45 55 -
14/01 kl 18 13 47 60 -
14/01 kl 19 13 49 62 -
14/01 kl 20 10 52 62 -
14/01 kl 21 7 55 62 -
14/01 kl 22 2 59 61 -
14/01 kl 23 -3 65 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 41 62 102 45 34
Laveste vannstand 2 13 33 10 -7
Avvik gult nivå -29 -8 32 -25 -36
Avvik orange nivå -43 -22 18 -39 -50
Avvik rødt nivå -54 -33 7 -50 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm