Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 45 31 76 72
13/01 kl 02 49 29 78 76
13/01 kl 03 55 28 83 81
13/01 kl 04 59 26 85 84
13/01 kl 05 60 26 86 83
13/01 kl 06 58 25 83 80
13/01 kl 07 54 24 78 76
13/01 kl 08 49 22 71 72
13/01 kl 09 44 19 63 65
13/01 kl 10 38 16 54 59
13/01 kl 11 36 13 49 55
13/01 kl 12 37 10 47 53
13/01 kl 13 40 7 47 56
13/01 kl 14 44 5 49 59
13/01 kl 15 49 4 53 -
13/01 kl 16 55 4 59 -
13/01 kl 17 58 4 62 -
13/01 kl 18 58 5 63 -
13/01 kl 19 56 6 62 -
13/01 kl 20 52 8 60 -
13/01 kl 21 48 10 58 -
13/01 kl 22 43 12 55 -
13/01 kl 23 40 14 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 107 147 90 79
Laveste vannstand 47 58 78 55 38
Avvik gult nivå -29 -8 32 -25 -36
Avvik orange nivå -43 -22 18 -39 -50
Avvik rødt nivå -54 -33 7 -50 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm