Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 40 18 58 -
14/01 kl 01 43 21 64 -
14/01 kl 02 45 24 69 -
14/01 kl 03 50 26 76 -
14/01 kl 04 56 26 82 -
14/01 kl 05 60 25 85 -
14/01 kl 06 60 22 82 -
14/01 kl 07 57 19 76 -
14/01 kl 08 53 18 71 -
14/01 kl 09 48 19 67 -
14/01 kl 10 43 21 64 -
14/01 kl 11 38 25 63 -
14/01 kl 12 36 28 64 -
14/01 kl 13 37 33 70 -
14/01 kl 14 40 37 77 -
14/01 kl 15 44 41 85 -
14/01 kl 16 49 44 93 -
14/01 kl 17 55 45 100 -
14/01 kl 18 58 47 105 -
14/01 kl 19 58 49 107 -
14/01 kl 20 55 52 107 -
14/01 kl 21 52 55 107 -
14/01 kl 22 47 59 106 -
14/01 kl 23 42 65 107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 107 147 90 79
Laveste vannstand 47 58 78 55 38
Avvik gult nivå -29 -8 32 -25 -36
Avvik orange nivå -43 -22 18 -39 -50
Avvik rødt nivå -54 -33 7 -50 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm