Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 55 64 58 -
14/01 kl 01 60 71 64 -
14/01 kl 02 63 73 69 -
14/01 kl 03 68 76 76 -
14/01 kl 04 73 82 82 -
14/01 kl 05 76 86 85 -
14/01 kl 06 75 87 82 -
14/01 kl 07 71 85 76 -
14/01 kl 08 68 83 71 -
14/01 kl 09 66 80 67 -
14/01 kl 10 63 78 64 -
14/01 kl 11 60 77 63 -
14/01 kl 12 59 78 64 -
14/01 kl 13 61 83 70 -
14/01 kl 14 66 89 77 -
14/01 kl 15 73 97 85 -
14/01 kl 16 81 106 93 -
14/01 kl 17 92 117 100 -
14/01 kl 18 99 126 105 -
14/01 kl 19 102 131 107 -
14/01 kl 20 103 135 107 -
14/01 kl 21 104 138 107 -
14/01 kl 22 105 141 106 -
14/01 kl 23 106 143 107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 143 166 104 92
Laveste vannstand 46 55 70 46 19
Avvik gult nivå -29 28 51 -11 -23
Avvik orange nivå -43 14 37 -25 -37
Avvik rødt nivå -54 3 26 -36 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm