Tid (NNT) Observert 13/01 00 12/01 12 12/01 00
14/01 kl 00 69 58 57 60
14/01 kl 01 73 64 63 67
14/01 kl 02 77 69 69 72
14/01 kl 03 84 76 76 80
14/01 kl 04 88 82 83 86
14/01 kl 05 88 85 87 90
14/01 kl 06 85 82 83 86
14/01 kl 07 79 76 77 80
14/01 kl 08 77 71 71 74
14/01 kl 09 70 67 66 68
14/01 kl 10 64 64 63 65
14/01 kl 11 61 63 61 63
14/01 kl 12 61 64 63 65
14/01 kl 13 62 70 69 71
14/01 kl 14 67 77 78 79
14/01 kl 15 72 85 86 88
14/01 kl 16 81 93 95 96
14/01 kl 17 89 100 103 103
14/01 kl 18 96 105 108 108
14/01 kl 19 104 107 110 110
14/01 kl 20 106 107 109 109
14/01 kl 21 107 107 109 111
14/01 kl 22 115 106 107 113
14/01 kl 23 127 107 107 116

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 13/01 00 86 107 147 90 79
Max. fra modell: 12/01 12 86 110 147 86 55
Max. fra modell: 12/01 00 90 116 138 91 58
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm