Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 15 24 18 -
14/01 kl 01 17 28 21 -
14/01 kl 02 18 28 24 -
14/01 kl 03 18 26 26 -
14/01 kl 04 17 26 26 -
14/01 kl 05 16 26 25 -
14/01 kl 06 15 27 22 -
14/01 kl 07 14 28 19 -
14/01 kl 08 15 30 18 -
14/01 kl 09 18 32 19 -
14/01 kl 10 20 35 21 -
14/01 kl 11 22 39 25 -
14/01 kl 12 23 42 28 -
14/01 kl 13 24 46 33 -
14/01 kl 14 26 49 37 -
14/01 kl 15 29 53 41 -
14/01 kl 16 32 57 44 -
14/01 kl 17 37 62 45 -
14/01 kl 18 41 68 47 -
14/01 kl 19 44 73 49 -
14/01 kl 20 48 80 52 -
14/01 kl 21 52 86 55 -
14/01 kl 22 58 94 59 -
14/01 kl 23 64 101 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 65 94 32 22
Laveste værets virkning 4 18 25 8 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm