Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 39 74 113 -
15/01 kl 01 40 82 122 -
15/01 kl 02 42 89 131 -
15/01 kl 03 45 93 138 -
15/01 kl 04 50 94 144 -
15/01 kl 05 56 91 147 -
15/01 kl 06 60 84 144 -
15/01 kl 07 60 74 134 -
15/01 kl 08 58 64 122 -
15/01 kl 09 54 57 111 -
15/01 kl 10 49 53 102 -
15/01 kl 11 43 51 94 -
15/01 kl 12 38 49 87 -
15/01 kl 13 36 48 84 -
15/01 kl 14 37 46 83 -
15/01 kl 15 39 42 81 -
15/01 kl 16 44 37 81 -
15/01 kl 17 49 31 80 -
15/01 kl 18 54 27 81 -
15/01 kl 19 57 25 82 -
15/01 kl 20 57 25 82 -
15/01 kl 21 56 27 83 -
15/01 kl 22 52 29 81 -
15/01 kl 23 47 31 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 107 147 90 79
Laveste vannstand 47 58 78 55 38
Avvik gult nivå -29 -8 32 -25 -36
Avvik orange nivå -43 -22 18 -39 -50
Avvik rødt nivå -54 -33 7 -50 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm