Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 43 32 75 -
16/01 kl 01 40 32 72 -
16/01 kl 02 40 31 71 -
16/01 kl 03 41 30 71 -
16/01 kl 04 45 30 75 -
16/01 kl 05 49 30 79 -
16/01 kl 06 55 30 85 -
16/01 kl 07 59 31 90 -
16/01 kl 08 59 30 89 -
16/01 kl 09 58 30 88 -
16/01 kl 10 55 28 83 -
16/01 kl 11 50 24 74 -
16/01 kl 12 45 22 67 -
16/01 kl 13 40 19 59 -
16/01 kl 14 37 18 55 -
16/01 kl 15 37 18 55 -
16/01 kl 16 39 19 58 -
16/01 kl 17 42 20 62 -
16/01 kl 18 47 20 67 -
16/01 kl 19 52 19 71 -
16/01 kl 20 56 17 73 -
16/01 kl 21 57 14 71 -
16/01 kl 22 56 11 67 -
16/01 kl 23 53 8 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 107 147 90 79
Laveste vannstand 47 58 78 55 38
Avvik gult nivå -29 -8 32 -25 -36
Avvik orange nivå -43 -22 18 -39 -50
Avvik rødt nivå -54 -33 7 -50 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm