Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 48 6 54 -
17/01 kl 01 43 5 48 -
17/01 kl 02 40 5 45 -
17/01 kl 03 39 4 43 -
17/01 kl 04 40 3 43 -
17/01 kl 05 43 0 43 -
17/01 kl 06 47 -4 43 -
17/01 kl 07 53 -7 46 -
17/01 kl 08 57 -9 48 -
17/01 kl 09 59 -9 50 -
17/01 kl 10 59 -9 50 -
17/01 kl 11 57 -8 49 -
17/01 kl 12 53 -6 47 -
17/01 kl 13 46 -4 42 -
17/01 kl 14 42 -2 40 -
17/01 kl 15 39 0 39 -
17/01 kl 16 37 1 38 -
17/01 kl 17 38 3 41 -
17/01 kl 18 41 5 46 -
17/01 kl 19 45 8 53 -
17/01 kl 20 51 11 62 -
17/01 kl 21 54 15 69 -
17/01 kl 22 56 19 75 -
17/01 kl 23 57 22 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 107 147 90 79
Laveste vannstand 47 58 78 55 38
Avvik gult nivå -29 -8 32 -25 -36
Avvik orange nivå -43 -22 18 -39 -50
Avvik rødt nivå -54 -33 7 -50 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm