Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 71 28 99 92
13/01 kl 02 113 27 140 132
13/01 kl 03 176 26 202 193
13/01 kl 04 241 25 266 258
13/01 kl 05 293 25 318 310
13/01 kl 06 320 26 346 341
13/01 kl 07 316 25 341 340
13/01 kl 08 281 24 305 305
13/01 kl 09 225 24 249 251
13/01 kl 10 164 22 186 191
13/01 kl 11 109 22 131 136
13/01 kl 12 75 22 97 100
13/01 kl 13 73 23 96 95
13/01 kl 14 108 23 131 128
13/01 kl 15 172 23 195 -
13/01 kl 16 243 24 267 -
13/01 kl 17 305 25 330 -
13/01 kl 18 342 25 367 -
13/01 kl 19 346 26 372 -
13/01 kl 20 318 27 345 -
13/01 kl 21 262 27 289 -
13/01 kl 22 194 28 222 -
13/01 kl 23 129 28 157 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 372 359 363 338 314
Laveste vannstand 96 84 75 77 86
Avvik gult nivå -10 -23 -19 -44 -68
Avvik orange nivå -26 -39 -35 -60 -84
Avvik rødt nivå -43 -56 -52 -77 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm