Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 78 28 106 -
14/01 kl 01 56 28 84 -
14/01 kl 02 71 29 100 -
14/01 kl 03 121 29 150 -
14/01 kl 04 188 30 218 -
14/01 kl 05 253 30 283 -
14/01 kl 06 302 29 331 -
14/01 kl 07 323 28 351 -
14/01 kl 08 313 25 338 -
14/01 kl 09 273 22 295 -
14/01 kl 10 216 19 235 -
14/01 kl 11 155 17 172 -
14/01 kl 12 104 16 120 -
14/01 kl 13 76 15 91 -
14/01 kl 14 82 14 96 -
14/01 kl 15 124 14 138 -
14/01 kl 16 190 14 204 -
14/01 kl 17 258 15 273 -
14/01 kl 18 314 16 330 -
14/01 kl 19 343 16 359 -
14/01 kl 20 340 16 356 -
14/01 kl 21 305 17 322 -
14/01 kl 22 246 17 263 -
14/01 kl 23 179 18 197 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 372 359 363 338 314
Laveste vannstand 96 84 75 77 86
Avvik gult nivå -10 -23 -19 -44 -68
Avvik orange nivå -26 -39 -35 -60 -84
Avvik rødt nivå -43 -56 -52 -77 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm