Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 115 19 134 -
15/01 kl 01 70 20 90 -
15/01 kl 02 55 20 75 -
15/01 kl 03 77 21 98 -
15/01 kl 04 130 22 152 -
15/01 kl 05 197 21 218 -
15/01 kl 06 260 21 281 -
15/01 kl 07 303 22 325 -
15/01 kl 08 320 24 344 -
15/01 kl 09 306 25 331 -
15/01 kl 10 265 25 290 -
15/01 kl 11 209 26 235 -
15/01 kl 12 152 25 177 -
15/01 kl 13 106 25 131 -
15/01 kl 14 84 26 110 -
15/01 kl 15 96 28 124 -
15/01 kl 16 140 29 169 -
15/01 kl 17 203 30 233 -
15/01 kl 18 267 30 297 -
15/01 kl 19 315 28 343 -
15/01 kl 20 337 26 363 -
15/01 kl 21 328 24 352 -
15/01 kl 22 291 23 314 -
15/01 kl 23 232 22 254 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 372 359 363 338 314
Laveste vannstand 96 84 75 77 86
Avvik gult nivå -10 -23 -19 -44 -68
Avvik orange nivå -26 -39 -35 -60 -84
Avvik rødt nivå -43 -56 -52 -77 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm