Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 168 21 189 -
16/01 kl 01 108 20 128 -
16/01 kl 02 69 18 87 -
16/01 kl 03 59 18 77 -
16/01 kl 04 85 18 103 -
16/01 kl 05 139 17 156 -
16/01 kl 06 202 17 219 -
16/01 kl 07 260 16 276 -
16/01 kl 08 299 16 315 -
16/01 kl 09 312 16 328 -
16/01 kl 10 297 16 313 -
16/01 kl 11 258 17 275 -
16/01 kl 12 206 16 222 -
16/01 kl 13 154 16 170 -
16/01 kl 14 113 14 127 -
16/01 kl 15 96 13 109 -
16/01 kl 16 110 12 122 -
16/01 kl 17 153 12 165 -
16/01 kl 18 211 11 222 -
16/01 kl 19 267 12 279 -
16/01 kl 20 308 12 320 -
16/01 kl 21 325 13 338 -
16/01 kl 22 315 13 328 -
16/01 kl 23 278 13 291 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 372 359 363 338 314
Laveste vannstand 96 84 75 77 86
Avvik gult nivå -10 -23 -19 -44 -68
Avvik orange nivå -26 -39 -35 -60 -84
Avvik rødt nivå -43 -56 -52 -77 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm