Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 223 13 236 -
17/01 kl 01 163 13 176 -
17/01 kl 02 109 14 123 -
17/01 kl 03 74 16 90 -
17/01 kl 04 69 17 86 -
17/01 kl 05 95 18 113 -
17/01 kl 06 145 18 163 -
17/01 kl 07 203 17 220 -
17/01 kl 08 255 15 270 -
17/01 kl 09 291 13 304 -
17/01 kl 10 303 11 314 -
17/01 kl 11 290 10 300 -
17/01 kl 12 254 9 263 -
17/01 kl 13 207 8 215 -
17/01 kl 14 161 7 168 -
17/01 kl 15 125 5 130 -
17/01 kl 16 110 5 115 -
17/01 kl 17 123 6 129 -
17/01 kl 18 161 7 168 -
17/01 kl 19 211 6 217 -
17/01 kl 20 260 6 266 -
17/01 kl 21 296 5 301 -
17/01 kl 22 311 3 314 -
17/01 kl 23 301 1 302 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 372 359 363 338 314
Laveste vannstand 96 84 75 77 86
Avvik gult nivå -10 -23 -19 -44 -68
Avvik orange nivå -26 -39 -35 -60 -84
Avvik rødt nivå -43 -56 -52 -77 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm