Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 -8 69 61 -
15/01 kl 01 -12 78 66 -
15/01 kl 02 -9 92 83 -
15/01 kl 03 0 107 107 -
15/01 kl 04 6 113 119 -
15/01 kl 05 9 111 120 -
15/01 kl 06 12 101 113 -
15/01 kl 07 15 89 104 -
15/01 kl 08 16 77 93 -
15/01 kl 09 11 67 78 -
15/01 kl 10 3 60 63 -
15/01 kl 11 -2 58 56 -
15/01 kl 12 -8 58 50 -
15/01 kl 13 -13 59 46 -
15/01 kl 14 -13 57 44 -
15/01 kl 15 -8 53 45 -
15/01 kl 16 0 45 45 -
15/01 kl 17 3 39 42 -
15/01 kl 18 5 34 39 -
15/01 kl 19 10 32 42 -
15/01 kl 20 15 34 49 -
15/01 kl 21 15 37 52 -
15/01 kl 22 10 40 50 -
15/01 kl 23 3 41 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 69 120 57 44
Laveste vannstand 0 8 39 12 -6
Avvik gult nivå -54 -31 20 -43 -56
Avvik orange nivå -75 -52 -1 -64 -77
Avvik rødt nivå -93 -70 -19 -82 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm