Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 49 38 87 89
13/01 kl 02 56 36 92 94
13/01 kl 03 61 34 95 96
13/01 kl 04 63 33 96 97
13/01 kl 05 64 32 96 99
13/01 kl 06 66 31 97 100
13/01 kl 07 63 30 93 95
13/01 kl 08 55 29 84 86
13/01 kl 09 48 27 75 80
13/01 kl 10 42 23 65 73
13/01 kl 11 38 19 57 68
13/01 kl 12 37 14 51 63
13/01 kl 13 41 11 52 64
13/01 kl 14 50 9 59 68
13/01 kl 15 56 8 64 -
13/01 kl 16 59 8 67 -
13/01 kl 17 61 8 69 -
13/01 kl 18 65 9 74 -
13/01 kl 19 67 10 77 -
13/01 kl 20 62 11 73 -
13/01 kl 21 54 12 66 -
13/01 kl 22 49 13 62 -
13/01 kl 23 44 16 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 120 171 108 95
Laveste vannstand 51 59 90 63 45
Avvik gult nivå -54 -31 20 -43 -56
Avvik orange nivå -75 -52 -1 -64 -77
Avvik rødt nivå -93 -70 -19 -82 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm