Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 40 19 59 -
14/01 kl 01 42 22 64 -
14/01 kl 02 50 25 75 -
14/01 kl 03 58 28 86 -
14/01 kl 04 62 29 91 -
14/01 kl 05 63 29 92 -
14/01 kl 06 65 28 93 -
14/01 kl 07 66 26 92 -
14/01 kl 08 62 26 88 -
14/01 kl 09 54 25 79 -
14/01 kl 10 47 27 74 -
14/01 kl 11 42 30 72 -
14/01 kl 12 37 36 73 -
14/01 kl 13 37 41 78 -
14/01 kl 14 43 46 89 -
14/01 kl 15 51 48 99 -
14/01 kl 16 56 50 106 -
14/01 kl 17 58 52 110 -
14/01 kl 18 61 53 114 -
14/01 kl 19 66 53 119 -
14/01 kl 20 66 54 120 -
14/01 kl 21 61 57 118 -
14/01 kl 22 54 62 116 -
14/01 kl 23 48 65 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 120 171 108 95
Laveste vannstand 51 59 90 63 45
Avvik gult nivå -54 -31 20 -43 -56
Avvik orange nivå -75 -52 -1 -64 -77
Avvik rødt nivå -93 -70 -19 -82 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm