Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 115 161 112 -
15/01 kl 01 115 165 117 -
15/01 kl 02 122 175 134 -
15/01 kl 03 136 187 158 -
15/01 kl 04 145 189 170 -
15/01 kl 05 147 182 171 -
15/01 kl 06 143 173 164 -
15/01 kl 07 137 167 155 -
15/01 kl 08 131 161 144 -
15/01 kl 09 120 151 129 -
15/01 kl 10 108 143 114 -
15/01 kl 11 100 141 107 -
15/01 kl 12 92 138 101 -
15/01 kl 13 85 131 97 -
15/01 kl 14 81 128 95 -
15/01 kl 15 82 127 96 -
15/01 kl 16 86 129 96 -
15/01 kl 17 84 126 93 -
15/01 kl 18 83 124 90 -
15/01 kl 19 87 127 93 -
15/01 kl 20 93 131 100 -
15/01 kl 21 95 130 103 -
15/01 kl 22 91 126 101 -
15/01 kl 23 84 120 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 156 189 126 114
Laveste vannstand 51 57 81 55 23
Avvik gult nivå -53 5 38 -25 -37
Avvik orange nivå -74 -16 17 -46 -58
Avvik rødt nivå -92 -34 -1 -64 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm