Tid (NNT) Observert 13/01 00 12/01 12 12/01 00
15/01 kl 00 127 112 112 126
15/01 kl 01 155 117 115 136
15/01 kl 02 168 134 128 151
15/01 kl 03 162 158 152 163
15/01 kl 04 150 170 167 165
15/01 kl 05 141 171 171 158
15/01 kl 06 129 164 165 148
15/01 kl 07 125 155 157 143
15/01 kl 08 130 144 144 139
15/01 kl 09 130 129 125 133
15/01 kl 10 124 114 109 126
15/01 kl 11 124 107 101 122
15/01 kl 12 119 101 98 115
15/01 kl 13 112 97 96 105
15/01 kl 14 106 95 96 98
15/01 kl 15 104 96 98 96
15/01 kl 16 102 96 100 99
15/01 kl 17 99 93 96 98
15/01 kl 18 102 90 92 99
15/01 kl 19 113 93 94 103
15/01 kl 20 121 100 99 109
15/01 kl 21 122 103 101 110
15/01 kl 22 119 101 97 105
15/01 kl 23 111 95 92 98

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 13/01 00 97 120 171 108 95
Max. fra modell: 12/01 12 96 123 171 106 61
Max. fra modell: 12/01 00 100 120 165 107 64
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm