Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 72 118 69 -
15/01 kl 01 76 126 78 -
15/01 kl 02 80 133 92 -
15/01 kl 03 85 136 107 -
15/01 kl 04 88 132 113 -
15/01 kl 05 87 122 111 -
15/01 kl 06 80 110 101 -
15/01 kl 07 71 101 89 -
15/01 kl 08 64 94 77 -
15/01 kl 09 58 89 67 -
15/01 kl 10 54 89 60 -
15/01 kl 11 51 92 58 -
15/01 kl 12 49 95 58 -
15/01 kl 13 47 93 59 -
15/01 kl 14 43 90 57 -
15/01 kl 15 39 84 53 -
15/01 kl 16 35 78 45 -
15/01 kl 17 30 72 39 -
15/01 kl 18 27 68 34 -
15/01 kl 19 26 66 32 -
15/01 kl 20 27 65 34 -
15/01 kl 21 29 64 37 -
15/01 kl 22 30 65 40 -
15/01 kl 23 30 66 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 38 65 113 43 29
Laveste værets virkning 8 19 32 9 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm