Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 48 42 90 -
16/01 kl 01 42 42 84 -
16/01 kl 02 38 43 81 -
16/01 kl 03 42 42 84 -
16/01 kl 04 49 39 88 -
16/01 kl 05 55 39 94 -
16/01 kl 06 58 40 98 -
16/01 kl 07 62 41 103 -
16/01 kl 08 66 41 107 -
16/01 kl 09 68 40 108 -
16/01 kl 10 64 37 101 -
16/01 kl 11 57 33 90 -
16/01 kl 12 51 28 79 -
16/01 kl 13 45 25 70 -
16/01 kl 14 39 24 63 -
16/01 kl 15 39 25 64 -
16/01 kl 16 43 26 69 -
16/01 kl 17 49 27 76 -
16/01 kl 18 51 27 78 -
16/01 kl 19 55 26 81 -
16/01 kl 20 60 22 82 -
16/01 kl 21 65 17 82 -
16/01 kl 22 66 12 78 -
16/01 kl 23 61 9 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 120 171 108 95
Laveste vannstand 51 59 90 63 45
Avvik gult nivå -54 -31 20 -43 -56
Avvik orange nivå -75 -52 -1 -64 -77
Avvik rødt nivå -93 -70 -19 -82 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm