Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 55 8 63 -
17/01 kl 01 48 8 56 -
17/01 kl 02 41 8 49 -
17/01 kl 03 38 8 46 -
17/01 kl 04 40 6 46 -
17/01 kl 05 47 3 50 -
17/01 kl 06 51 -1 50 -
17/01 kl 07 55 -4 51 -
17/01 kl 08 61 -7 54 -
17/01 kl 09 66 -8 58 -
17/01 kl 10 69 -7 62 -
17/01 kl 11 66 -5 61 -
17/01 kl 12 61 -2 59 -
17/01 kl 13 54 1 55 -
17/01 kl 14 47 3 50 -
17/01 kl 15 41 4 45 -
17/01 kl 16 39 6 45 -
17/01 kl 17 42 8 50 -
17/01 kl 18 46 10 56 -
17/01 kl 19 49 13 62 -
17/01 kl 20 52 16 68 -
17/01 kl 21 59 21 80 -
17/01 kl 22 65 25 90 -
17/01 kl 23 66 29 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 120 171 108 95
Laveste vannstand 51 59 90 63 45
Avvik gult nivå -54 -31 20 -43 -56
Avvik orange nivå -75 -52 -1 -64 -77
Avvik rødt nivå -93 -70 -19 -82 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm