Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 379 206
5 år 400 227
10 år 410 237
20 år 419 246
50 år 429 256
100 år 437 264

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
433 260
25. des 2011 Ekstremvær: Cato
420 247
11. jan 1993 417 244
27. nov 2015 412 239
27. nov 1999 Ekstremvær: Njål
409 236
15. des 2004 408 235
12. okt 1996 Ekstremvær: Frode
407 234
7. feb 1997 Ekstremvær: Joar
398 225
7. okt 1994 397 224
9. mar 1997 394 221

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 379 206
Orange 400 227
Rødt 419 246

Informasjonsside om Kabelvåg

Datagrunnlag 1988-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -10 -183
5 år -23 -196
10 år -29 -202
20 år -34 -207
50 år -40 -213
100 år -44 -217

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
19. sep 2001 -25 -198
20. mar 2007 -25 -198
17. apr 2003 -23 -196
7. apr 1993 -22 -195
28. feb 1994 -21 -194

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
433 260
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
358 185
Middel høyvann 266 93
Middelvann 173 0
Middel lavvann 81 -92
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -173
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-38 -211
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.