Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 357 192
5 år 373 208
10 år 380 215
20 år 385 220
50 år 393 228
100 år 398 233

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
25. nov 2011 Ekstremvær: Berit
400 235
12. jan 1993 391 226
28. feb 1998 382 217
26. des 2011 Ekstremvær: Dagmar
381 216
27. nov 1999 Ekstremvær: Njål
380 215
27. feb 1990 376 211
8. feb 1997 Ekstremvær: Joar
372 207
12. jan 2009 372 207
20. sep 2005 371 206
25. des 2015 370 205

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 357 192
Orange 373 208
Rødt 385 220

Informasjonsside om Trondheim

Datagrunnlag 1989-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

OBS: Høyeste observerte vannstand i tabellen nederst til høyre på 431/266 cm er fra 2. nov 1971 og derfor ikke med i tabellen over rekorder for vannstand i tabellen til venstre, da denne kun dekker perioden fra 1989!

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -8 -173
5 år -23 -188
10 år -29 -194
20 år -35 -200
50 år -41 -206
100 år -46 -211

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
28. feb 1994 -26 -191
19. feb 1996 -25 -190
21. mar 2015 -25 -190
19. sep 2001 -22 -187
17. apr 2003 -20 -185

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
431 266
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
350 185
Middel høyvann 257 92
Middelvann 165 0
Middel lavvann 73 -92
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -165
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-26 -191
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.