Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 197 18 215 219
12/01 kl 02 168 16 184 188
12/01 kl 03 127 18 145 150
12/01 kl 04 89 19 108 110
12/01 kl 05 64 20 84 81
12/01 kl 06 58 20 78 78
12/01 kl 07 70 22 92 89
12/01 kl 08 99 24 123 118
12/01 kl 09 141 25 166 160
12/01 kl 10 184 30 214 205
12/01 kl 11 212 33 245 235
12/01 kl 12 220 39 259 245
12/01 kl 13 209 38 247 243
12/01 kl 14 181 45 226 217
12/01 kl 15 139 44 183 -
12/01 kl 16 93 50 143 -
12/01 kl 17 58 47 105 -
12/01 kl 18 42 51 93 -
12/01 kl 19 45 48 93 -
12/01 kl 20 66 51 117 -
12/01 kl 21 106 49 155 -
12/01 kl 22 152 49 201 -
12/01 kl 23 191 49 240 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 261 270 288 258
Laveste vannstand 78 75 94 112 82
Avvik gult nivå -6 -4 5 23 -7
Avvik orange nivå -22 -20 -11 7 -23
Avvik rødt nivå -37 -35 -26 -8 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm