Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 211 46 257 -
13/01 kl 01 211 46 257 -
13/01 kl 02 193 44 237 -
13/01 kl 03 160 45 205 -
13/01 kl 04 118 42 160 -
13/01 kl 05 81 45 126 -
13/01 kl 06 61 41 102 -
13/01 kl 07 60 44 104 -
13/01 kl 08 77 39 116 -
13/01 kl 09 111 42 153 -
13/01 kl 10 155 40 195 -
13/01 kl 11 196 40 236 -
13/01 kl 12 219 42 261 -
13/01 kl 13 220 38 258 -
13/01 kl 14 204 39 243 -
13/01 kl 15 171 39 210 -
13/01 kl 16 126 39 165 -
13/01 kl 17 81 39 120 -
13/01 kl 18 50 37 87 -
13/01 kl 19 38 37 75 -
13/01 kl 20 45 37 82 -
13/01 kl 21 71 38 109 -
13/01 kl 22 114 36 150 -
13/01 kl 23 161 40 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 261 270 288 258
Laveste vannstand 78 75 94 112 82
Avvik gult nivå -6 -4 5 23 -7
Avvik orange nivå -22 -20 -11 7 -23
Avvik rødt nivå -37 -35 -26 -8 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm